„Rozbudowa i wyposażenie oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubowo”

  • Dodano: 2017-03-18 00:00:00
  • 1101 wyświetleń

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

"Gospodarka wodno-ściekowa”

Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 

Kwota całkowita projektu ( brutto):

2.632.200,00zł

Kwota dofinansowana:

1.234.877,00zł

 

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji oraz przebudowę oczyszczalni ścieków  sanitarnych, kolektora kanalizacji grawitacyjnej oraz rurociągu kanalizacji tłocznej a także wodociągowej w Łubowie

Przewidywany czas zakończenia  projektu 30-03-2018r