Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" - Podstrefa Łubowo

  • Dodano: 2017-03-31 10:12:00
  • 1322 wyświetleń

Miło nam poinformować Państwa, że Gmina Łubowo podpisała umowę dot. realizacji projektu "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" - Podstrefa Łubowo"

 

G M I N A     Ł U B O W O

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

INVEST PARK

Podstrefa Łubowo – grunty o łącznej  powierzchni 35,86.31 ha

działki nr ewid. 174/7, 174/9, 174/14, 174/21, 174/24 i 171/4

w miejscowości Fałkowo, gm. Łubowo

 

Gmina Łubowo realizuje w ramach WRPO 2014 - 2020 (OSI) (poddziałanie 1.3.3) projekt pn.:

"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" - Podstrefa Łubowo"

 

Cel projektu: Uzyskanie poprawy warunków inwestowania na terenie Gminy Łubowo, poprzez rozwój istniejącej i budowę nowej, wspólnej, ogólnodostępnej infrastruktury terenów inwestycyjnych położonych w pobliżu węzła komunikacyjnego przy trasie S5- węzeł Łubowo

 

Działanie 1.3 „ Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”

Poddziałanie 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wartość projektu 15.550.090,26zł

Kwota dofinansowania 12.097.159,39zł