Informacja dot. postępowania: Rozbudowa sieci wodociągowej w Lednogórze, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lednogórze („kolej”) oraz w Łubowie („rondo”).

2020-02-10 08:54:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje o pozytywnej weryfikacji możliwości pobierania plików załączonych do ogłoszenia o przedmiotowym przetargu.

W związku informacją o problemach z pobieraniem plików ze specyfikacją techniczną -zał. nr 7 do SIWZ, uzyskaną telefonicznie, Przewodniczący zweryfikował pozytywnie możliwość pozyskania pliku na komputer lokalny. Pomimo tego przesłano ponownie na serwer plik:  zał. 7, celem wyeliminowania tego typu zdarzeń.

Prosimy zainteresowanych o sprawdzenie poprawności pobrania pliku.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: tomek@lubowo.pl

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/przetarg,informacja-dot-postepowania-rozbudowa-sieci-wodociagowej-w-lednogorze-rozbudowa-sieci.html