Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  • Dodano: 2021-02-22 10:10:00
  • Drukuj

Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Budowa drogi gminnej dz. nr 51/11 w Fałkowie, gmina Łubowo

271.2.2021                                                              Łubowo, dnia 22.02.2021

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

„Budowa drogi gminnej dz. nr 51/11 w Fałkowie, gmina Łubowo”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), publikuje informację o kwocie  jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 580.000,00zł brutto.

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                             Tomasz Hartwich

                                                                                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej