Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  • Dodano: 2021-04-02 08:02:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łubowo – cz. 2 - rozbudowa sieci wod-kan w Chwałkówku oraz rozbudowa sieci wod-kan w Łubowie i Owieczkach"

271.5.2021                                                               Łubowo, dnia 02.04.2021

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający – Gmina Łubowo, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łubowo – cz. 2 - rozbudowa sieci wod-kan w Chwałkówku oraz rozbudowa sieci wod-kan w Łubowie i Owieczkach”

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), publikuje informację o kwocie  jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 450.000,00zł brutto.

                                                                                                                                    

                                                                                                                           Tomasz Hartwich

                                                                                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej