Przetarg na budowę sali w Owieczkach - wyjaśnienia SIWZ 1

2013-02-20 00:00:00

Przetarg na budowę sali w Owieczkach - wyjaśnienia SIWZ 1

271.3.2013                                                                                        Łubowo 20.02.2013 r.
 
                                                                    


 
Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
odpowiedź na pytanie oferenta
 
Dotyczy: przetargu na  
Budowę sali sportowej w Owieczkach, gmina Łubowo
 
 
W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od oferentów dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami), wyjaśniam, co następuje:
 
Pytanie:
W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej dotyczącej ww. inwestycji, prosimy o odpowiedź
na następujące pytanie:
1. Czy sposób rozliczenia za wykonane roboty widniejący w umowie (dwie faktury) jest ostateczny,
czy też będzie można go zmienić (np. rozliczenie comiesięczne)? Proszę wziąć pod uwagę,
iż długi okres realizacji, a co za tym idzie czas oczekiwania na uzyskanie wynagrodzenia jest
bardzo niekorzystny z punktu widzenia wykonawcy.
 
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia sposobu rozliczenia – zapis umowy jest ostateczny.
 
Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.
 
  
Z poważaniem
 
 
                                                                  Przewodniczący Komisji Przetargowej
treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/przetarg,przetarg-na-budowe-sali-w-owieczkach-wyjasnienia-siwz.html