Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu - Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Wierzyce, Gmina Łubowo

2018-07-25 00:00:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

271.7.2018                                                                                    Łubowo 25.07.2018r.

 

                                                                          

 

 

                

 

Dotyczy postępowania:  

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Wierzyce, Gmina Łubowo

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania/wyborze oferty najkorzystniejszej/wykluczeniu wykonawców/ odrzuceniu ofert

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający informuje, że:

 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę  wykonawcy:

 

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD BUD Jacek Janiak

Ul. Dygasińskiego 6

62-500 Konin

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta potwierdza warunki udziału w postępowaniu. Liczba uzyskanych punktów, po złożeniu oferty dodatkowej w trybie art. 91 ust. 4 Ustawy PZP, wynosi 100,00. Przyznano punktację jak poniżej:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja cena

Punktacja

gwarancja

Punktacja

1.

Zakład Instalacyjno – Budowlany

Mateusz Maćkowiak

64-310 Lwówek

Ul. Świętojańska 7

28,26

40,00

68,26

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

Wodkan Tadeusz Szustek

Ul. Słoneczna 19

62-200 Gniezno

 

59,46

40,00

99,46

3.

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD BUD Jacek Janiak

Ul. Dygasińskiego 6

62-500 Konin

60,00

40,00

100,00

 

2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

Tomasz Hartwich

 

 

 

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/przetarg,wybor-oferty-najkorzystniejszej-w-postepowaniu-budowa-kanalizacji-sanitarnej.html