Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu - Budowa rurociągu tłocznego między terenem inwestycyjnym w miejscowości Fałkowo a o czyszczalnią ścieków w miejscowości Przyborowo, gmina Łubowo etap I,II,III

2018-08-08 00:00:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu

271.8.2018                                                                                    Łubowo 08.08.2018r.

 

                                                                          

 

 

                                    

 

Dotyczy postępowania:  

Budowa rurociągu tłocznego między terenem inwestycyjnym w miejscowości Fałkowo a o czyszczalnią ścieków w miejscowości Przyborowo, gmina Łubowo etap I,II,III

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania/wyborze oferty najkorzystniejszej/wykluczeniu wykonawców/ odrzuceniu ofert

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający informuje, że:

 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę  wykonawcy:

 

Zakład Usługowy Wodno Kanalizacyjny i C.O.

Dariusz Bartczak

Ul. Sienkiewicza 1

88-220 Osięciny

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta potwierdza warunki udziału w postępowaniu. Liczba uzyskanych punktów, wynosi 100,00. Przyznano punktację jak poniżej:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja cena

Punktacja

gwarancja

Punktacja suma

1.

PPHU DROKAN

Starczanowo 44

62-330 Nekla

 

51,54

40,0

91,54

2.

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD BUD Jacek Janiak

Ul. Dygasińskiego 6

62-500 Konin

 

40,92

40,00

80,92

3.

Zakład Usługowy

Wodno Kanalizacyjny i C.O.

Dariusz Bartczak

Ul. Sienkiewicza 1

88-220 Osięciny

60,00

40,00

100,00

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

Wodkan Tadeusz Szustek

Ul. Słoneczna 19

62-200 Gniezno

59,40

40,00

99,40

 

 

2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 

Tomasz Hartwich

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/przetarg,wybor-oferty-najkorzystniejszej-w-postepowaniu-budowa-rurociagu-tlocznego.html