Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu: Dobudowa sal lekcyjnych do istniejącej szkoły w Fałkowie

2019-01-31 08:48:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

271.1.2019                                                                                    Łubowo 31.01.2019r.

 

                  

 

 

Dotyczy postępowania:  

„Dobudowa sal lekcyjnych do istniejącej szkoły w Fałkowie”

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania/wyborze oferty najkorzystniejszej/wykluczeniu wykonawców/ odrzuceniu ofert

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) , zamawiający informuje, że:

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę  wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno – Handlowe

HENBUD Henryk Kaczor

ul. Wojtkowiaka  16

62-270 Kłecko

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta potwierdza warunki udziału w postępowaniu. Liczba uzyskanych punktów wynosi 100,00.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

cena

Punktacja

gwarancja

Suma punktów

1.

Zakład Usług Budowlanych  Robert Łukasik
Zieleń 86
62-240 Trzemeszno

34,58

0,00

34,58

2.

Zakład Remontowo – Budowlany Paweł Latała
Strychowo 13a
62-260 Łubowo

49,02

40,00

89,02

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane
Produkcyjno – Handlowe
HENBUD Henryk Kaczor
ul. Wojtkowiaka  16
62-270 Kłecko

60,00

40,00

100,00

 

2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Hartwich

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/przetarg,wybor-oferty-najkorzystniejszej-w-postepowaniu-dobudowa-sal-lekcyjnych-do-istniejacej-1.html