Wybór oferty w postępowaniu: Doświetlenie dróg w miejscowościach Wierzyce oraz Lednogóra, gmina Łubowo

  • Dodano: 2019-05-20 10:01:00
  • Drukuj

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu

4.2019                                                                                 Łubowo 20.05.2019r.

 

                  

 

 

 

Dotyczy postępowania:  

„Doświetlenie dróg w miejscowościach Wierzyce oraz Lednogóra, gmina Łubowo”

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania/wyborze oferty najkorzystniejszej/wykluczeniu wykonawców/ odrzuceniu ofert

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) , zamawiający informuje, że:

 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę  wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo-Handlowe, „ELTRANS”

Stanisław Stachowicz

62-200 Gniezno

ul. Trzemeszeńska 7

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta potwierdza warunki udziału w postępowaniu. Liczba uzyskanych punktów wynosi 100,00.

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

cena

Punktacja

gwarancja

Suma punktów

1.

PHU „IPE” Grzegorz Pilarczyk
Roszkówko 25
63-230 Witaszyce

39,61

40,00

79,61

2.

„DAKO” Damian Kowalski
ul. Gębarzewska 13
62-200 Gniezno

36,90

40,00

76,90

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo-Handlowe
„ELTRANS”
Stanisław Stachowicz
62-200 Gniezno
ul. Trzemeszeńska 7

60,00

40,00

100,00

4.

ATMA Halina Radzimirska
87-700 Aleksandrów Kujawski
ul. Tuwima 7

32,37

40,00

72,37

 

2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej
 

Tomasz Hartwich