Zestawienie ofert w postępowaniu pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Pierzyska – Baranowo......

2019-09-20 12:55:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej publikuje zestawienie ofert w przedmiotowym postępowaniu

Łubowo, dnia 20.09.2019r.

 

Informacja dot. ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gmina Łubowo: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Pierzyska – Baranowo, polegająca na przebudowie odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej 2211P w kierunku miejscowości Woźniki

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, Gmina Łubowo informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono niżej wyszczególnione oferty.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 475.000,00 zł brutto.

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo EL-KAJO
Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 27
85- 079 Bydgoszcz

354.067,80

12.11.2019r.

60 miesięcy

30 dni

2.

Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa
Dariusz Białobrzycki
os. Kazimierza Wielkiego 14a/1
62-200 Gniezno

399.715,98

12.11.2019r.

60 miesięcy

30 dni

3.

Transport Publiczny Handel Wynajem
Paweł Macioszek
Cielimowo, ul. Leśna 1
62-220 Niechanowo

434.255,52

12.11.2019r.

60 miesięcy

30 dni

4.

BADER-DROG Sp. z o.o. Sp.k. – lider konsorcjum
BADERA FPHU Tadeusz Badera – partner konsorcjum
Dalachów 325
46-325 Rudniki
 

889.474,50

12.11.2019r.

60 miesięcy

30 dni

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Hartwich

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/przetarg,zestawienie-ofert-w-postepowaniu-pn-przebudowa-drogi-dojazdowej-do-gruntow.html