Zestawienie ofert w postępowaniu pn.: Wykonanie usługi w zakresie transportu uczniów szkół Gminy Łubowo w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020

2018-08-01 00:00:00

Poniżej zamieszczamy zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu

                                                                                                                                             Łubowo, dnia 01.08.2018r.

 

Informacja dot. ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie nr 593415-N-2018 z dnia 2018-07-23 r.

Gmina Łubowo: Wykonanie usługi w zakresie transportu uczniów szkół Gminy Łubowo w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, Gmina Łubowo informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono niżej wyszczególnione oferty.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 850.000,00 zł brutto/2 lata.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto zł)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe

„Joanna”

Zbigniew Brzuszkiewicz

Ul. Prześwit 4

62-200 Gniezno

3,70zł/km

Szacowana wartość umowy na 2 lata:

1.024.160,00

do

30 czerwca 2020r.

30 dni

2.

Autobusowe Usługi Przewozowe  „JAH”

Janusz Mroziński

Ul. Strzałkowska 7

62-230 Mielżyn

2,96zł/km

Szacowana wartość umowy na 2 lata:

819.328,00zł brutto

do

30 czerwca 2020r.

30 dni

                                                                             

 

 

Z poważaniem

w/z Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Marta Kalmus

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/przetarg,zestawienie-ofert-w-postepowaniu-pn-wykonanie-uslugi-w-zakresie-transportu.html