Zestawienie ofert w postępowaniu: Remont drogi gminnej w Łubowie, działka nr 157, Gmina Łubowo

  • Dodano: 2019-11-12 11:43:00
  • Drukuj

Wójt Gminy Łubowo publikuje zestawienie ofert, złożonych w przedmiotowym postępowaniu

Łubowo, dnia 12.11.2019r.

 

Informacja dot. ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gmina Łubowo: Remont drogi gminnej w Łubowie, działka nr 157, Gmina Łubowo

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, Gmina Łubowo informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono niżej wyszczególnione oferty.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 180.000,00 zł brutto.

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

           
           

1.

BADER-DROG Sp. z o.o. Sp.k. – lider konsorcjum
BADERA FPHU Tadeusz Badera – partner konsorcjum
Dalachów 325
46-325 Rudniki

443.854,73

13.12.2019

60 miesięcy

30 dni

2.

Zakład Wielobranżowy „Trans-Bruk” Marek Begier

62-330 Nekla

Ul. Wiosny Ludów 58

303.068,74

13.12.2019

60 miesięcy

30 dni

           
           

 

Z poważaniem

 

Wójt Gminy Łubowo

Andrzej Łozowski