Łubowo w liczbach 

Powierzchnia Gminy Łubowo:  11 341 ha
Powierzchnia gruntów rolnych:  6 272 ha
Powierzchnia lasów:  1 022 ha

 

Ilość gospodarstw domowych:  1 256

 

Liczba mieszkańców:  ok. 6106
Liczba wsi:  21
Liczba sołectw:  18

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/