Pliki do pobrania1. wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierz

2. wniosek o wydanie zezwolenia  na zajęcie pasa drogowego pobierz

3. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pobierz

4. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania pobierz

5. wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności  sposobu użytkowania obiektu pobierz

6. wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej pobierz

7. wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w mpzp pobierz

8. wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach umowy pobierz

9 .druk deklaracji "śmieciowej" - pobierz

10. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew  lub krzewów pobierz

11. wniosek udzielenie zezwolenia na Wykonywanie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz

12. wniosek na wynajem świetlicy wiejskiej - pobierz

13. karta informacyjna przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa) - pobierz

14. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pobierz 

15. wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia d sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej - pobierz

16. wniosek o odbiór przyłącza kanalizacyjnego - pobierz

 

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/strona,.html