grupa strażaków

100- lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Owieczkach

  • Dodano: 2021-09-20 00:00:00
  • 263 wyświetleń
  • Drukuj

Uroczystość obchodów 100 lecia OSP Owieczki - 12.09.2021 r. boisko sportowe w Owieczkach.

Organizatorami  wydarzenia były:  Ochotnicza Straż Pożarna w Owieczkach, WKS Owieczki oraz Urząd Gminy w Łubowie i Rada Sołecka wsi Owieczki.

Podczas uroczystości odbyły się zawody pożarnicze. Po zaciętej walce, zawody wygrała drużyna  z OSP Łubowo, II m-ce zajęła OSP Owieczki a III m-ce zdobyła OSP Lednogóra.

Podczas uroczystości rozegrano też mistrzostwa świata w rzucie owcą, których organizatorem jest  WKS Owieczki.

 

Meldunek o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystej zbiórki Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Gnieźnie dh Jackowi Kowalskiemu  złożył dowódca uroczystości dh Andrzej Bułat – Prezes OSP Owieczki.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: dh Tadeusz Tomaszewski - Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZG ZOSP RP – Poseł na Sejm RP,  Piotr Gruszczyński – Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, st. kpt. Łukasz Michalak – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie, dh Jacek Kowalski – Prezes ZOP ZOSP RP w Gnieźnie, podinsp. Łukasz Świątek – Komendant Komisariatu Policji w Czerniejewie, asp. sztab. Przemysław Wagner – Kierownik Posterunku Policji w Fałkowie,  Irena Wójcik – Przedstawiciel Urzędu Gminy Łubowo, dh Andrzej Jakubowski - Komendant Gminny OSP, Roman Bułat – Radny Gminy Łubowo i Sołtys wsi Owieczki, Drużyny OSP Łubowo i OSP Lednogóra.

Z uwagi na brak możliwości uczestniczenia w uroczystości Wójta Gminy Łubowo – Andrzeja Łozowskiego i jego z-cy, podczas imprezy obecna była Pani Irena Wójcik – przedstawiciel Urzędu Gminy Łubowo, która w zastępstwie Wójta Gminy przekazała OSP Owieczki ozdobny grawerton, upamiętniający tę ważną uroczystość.

Z okazji jubileuszu 100-lecia OSP Owieczki wręczone zostały zasłużonym strażakom okolicznościowe statuetki i odznaczenia:

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łubowie odznaką za wysługę lat uhonorowani zostali:

Jan Grabowski - za wysługę 60 lat

Wojciech Borzykowski– za wysługę 50 lat

Marek Kropidłowski – za wysługę 40 lat

Roman Bułat - za wysługę 30 lat

Sławomir Kujawski - za wysługę 25 lat

Michał Borzykowski, Bartosz Borzykowski, Bartosz Kropidłowski, Krzysztof Michalak, Tomasza Niklas, Radosław Szmidt - za wysługę 10 lat

 

Poniżej znajdą Państwo rys Historyczny OSP OWIECZKI oraz kilka zdjęć z uroczystości.

Ochotnicza Straż Pożarna w Owieczkach powstała w 1921 roku. Pierwszym Prezesem OSP został Franciszek Kujawski, Komendantem Issel, Skarbnikiem Busse, a Sekretarzem Antoni Grabowski, który następnie w roku 1931 został Prezesem. Główną ideą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Owieczkach było niesienie pomocy mieszkańcom wsi i okolic. Jak podaje kronika Szkoły Podstawowej w Owieczkach „ istniejąca straż wielokrotnie brała udział w gaszeniu pożarów, a także udzielała pomocy mieszkańcom okolicznych miejscowości”.

Po zakończeniu II Wojny Światowej doszło do reaktywacji OSP, wybrano nowe władze. Prezesem został Edward Michalak, Naczelnikiem Franciszek Dominiczak a następnie Serwacy Kaźmierski. Na Sekretarza OSP wybrano Władysława Kasprzyka, Skarbnikiem - Janusz Baranowski. Ochotnicza Straż Pożarna dysponowała wtedy konną motopompą, a w czasie wyjazdu do pożaru do przewozu jej byli wyznaczani przez sołtysa gospodarze. W następnych latach funkcje kierownicze w Zarządzie OSP pełnili Florian Gronowski, Aleksy Szymczak, Stanisław Borzykowski.

Na początku lat 60-tych dokonano wyboru nowego Prezesa, został nim Zygmunt Wesołowski a Komendantem Jan Bułat. Z inicjatywy OSP organizowano szereg imprez i wydarzeń m.in. zabawy taneczne, wiejskie dożynki, pokazy sprawnościowe strażaków itp. Komendant OSP współpracował ze Szkołą Podstawową, wygłaszał szereg pogadanek o zapobieganiu pożarom a także zorganizował młodzieżową drużynę pożarniczą.

Z początkiem lat 70-tych przystąpiono do budowy świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP, gdzie mnóstwo pracy w ramach tzw. „czynu społecznego” włożyli mieszkańcy. W ciągu następnych kilku lat OSP otrzymała swój pierwszy samochód pożarniczy marki STAR 25. Po śmierci Zygmunta Wesołowskiego nowym Prezesem OSP został Zdzisław Kropidłowski a następnie Jan Grabowski.

W 1994 roku nastąpiła zmiana Naczelnika OSP, funkcję tę objął dh Wojciech Borzykowski.

W takim składzie władze OSP trwają do 2016 roku kiedy następuje pokoleniowa zmiana całego zarządu. Obecnie funkcje Prezesa OSP pełni dh Andrzej Bułat, Naczelnikiem OSP jest Michał Borzykowski, skład zarządu uzupełniają Tomasz Niklas, Krzysztof Michalak i Kacper Magoń.