Absolutorium Wójta Gminy Łubowo

2018-06-18 15:55:00

15 czerwca 2018r. podczas XL Sesji Rady Gminy Łubowo

Podczas XL Sesji Rady Gminy Łubowo,  Wójtowi Gminy Łubowo Andrzejowi Łozowskiemu jednogłośnie udzielono absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2017r.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,absolutorium-wojta-gminy-lubowo-1.html