Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2019-05-14 00:00:00

Niniejszym, zawiadamia się o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania, zgody na realizację przedsięwzięcia p.n„ Budowa stacji paliw z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 287 w obrębie geodezyjnym Łubowo, Gmina Łubowo".

6220.08.2017 Decyzja.pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,decyzja-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.html