Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2019-03-12 08:05:00

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Łubowo VI" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łubowo,gmina Łubowo, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie" na dz. 261 w m. Łubowo, gm. Łubowo"

2019-03-12 Decyzja 6220.10.2018.pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,decyzja-w-sprawie-braku-potrzeby-przeprowadzania-oceny-oddzialywania-przedsiewziecia-na-5.html