Działanie Urzędu Gminy w czasie epidemii

2020-05-25 15:36:00

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą bieżącej działalności Urzędu Gminy Łubowo

 

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

 

Niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem nadal istnieje. Z tego też powodu, by maksymalnie ograniczyć możliwość pojawienia się zakażenia w Urzędzie Gminy i związaną z tym konieczność ewentualnej kwarantanny całej kadry, w celu zachowania ciągłości pracy Urzędu, bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie nadal w tymczasowym biurze podawczym Urzędu Gminy Łubowo.

 

Dla Państwa wygody zorganizowane zostały dwa punkty, gdzie można kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy.

 

Przy wejściu głównym do budynku zlokalizowano tymczasowe biuro podawcze dla wszystkich osób przybywających do Urzędu.

 

Z kolei, w przypadku chęci skorzystania z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prosimy o skorzystanie z wejścia bocznego.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie wejście do dalszych pomieszczeń budynku Urzędu Gminy, po uprzednim zgłoszeniu u właściwego merytorycznie pracownika. Decyzję o konieczności wejścia interesanta do dalszej części budynku podejmuje pracownik. Zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Pomimo tego, kierując się troską o zdrowie Państwa i pracowników, serdecznie zachęcam do załatwiania możliwie dużej ilości spraw za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu czy skrzynki E-Puap.

 

Korzystając z okazji pragnę również przypomnieć i podkreślić, że Urząd Gminy Łubowo przez cały czas trwania pandemii, bez przerwy, wykonuje pełen zakres zadań publicznych, realizując wszystkie sprawy, leżące w kompetencji samorządu gminnego.

 

Życząc zdrowia, pozostaję z szacunkiem

 

Wójt Gminy Łubowo

Andrzej Łozowski

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,dzialanie-urzedu-gminy-w-czasie-epidemii.html