Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Łubowo

2014-06-11 09:54:34

Harmonogram na okres od 01.07.2014 r. do 31.12.2015 r

kliknij

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-z-terenu-gminy-lubowo.html