I Sesja Rady Gminy Łubowo

2018-11-21 17:20:00

W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Łubowo. Radni oraz Wójt Gminy Łubowo złożyli ślubowanie.

Przewodniczącym Rady Gminy Łubowo został ponownie Mirosław Nowak a Wiceprzewodniczącą Emilia Dutka.

Oboje otrzymali komplet 15 głosów za.

 

Uroczyste ślubowania złożyli Radni a także Wójt Gminy Łubowo - Andrzej Łozowski.

 

Sesja przebiegła zgodnie z porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji - Pana Ryszarda Filipiaka

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego

    Gminnej Komisji Wyborczej - panią Dorotę Kurzawińską oraz złożenie ślubowania przez radnych Gminy  Łubowo

3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta przez Przewodniczącego

    Gminnej Komisji Wyborczej oraz złożenie ślubowania przez Wójta Gminy

    Łubowo

4. Stwierdzenie quorum.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:

a) wybór komisji skrutacyjnej;

b) zgłaszanie kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania;

6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a) zgłaszanie kandydatów;

b) przeprowadzenie głosowania

8. Dyskusja- wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Łubowo.        

 

Tutaj można obejrzeć obszerną fotorelację:

gniezno.naszemiasto.pl

informacjelokalne.pl

 

link do transmisji obrad

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,i-sesja-rady-gminy-lubowo.html