Informacja dla mieszkańców - zasady czyszczenia rowów.

2018-11-27 06:00:00

Od 1 stycznia 2018 r. kwestię melioracji reguluje art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1722 ze zm.).

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,informacja-dla-mieszkancow-zasady-czyszczenia-rowow.html