Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy - nauczyciel wychowania przedszkolnego

2017-09-07 12:47:49

Wójt Gminy Łubowo zaprasza do składania podań w sprawie pracy jak poniżej

      Łubowo dn. 06.09.2017r.

 

GMINA ŁUBOWO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 NAUCZYCIELA/KI  WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Projekt pn. : „Przedszkolaki na start”  współfinansowany  w ramach

WRPO Podziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

1.      Opis stanowiska:

Nauczyciela/ki wychowania przedszkolnego do pracy w przedszkolu w Fałkowie.

2.      Wymagania:

Nauczyciel mianowany, kierunek  pedagogiczny, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,  mile widziane dodatkowe kwalifikacje, dobry kontakt z dziećmi i rodzicami.

3.      Forma zatrudnienia:

Umowa  o pracę   – na czas określony – do końca realizacji projektu – tj. wrzesień 2017 (dokładna data zostanie określona po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych).

Umowa może ulec przedłużeniu.

4.  Dokumenty wymagane na etapie składania podań:

- życiorys ze zdjęciem z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

- list motywacyjny, potwierdzenie posiadanego wykształcenia, ewentualnie   referencje, rekomendacje (w postaci kopii dokumentów)

- podpisana klauzula  treści : „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 ze zm.)”

5.  Sposób składania ofert  :

a) Na adres  e-mail : werwlaszczy@gmail.com; do wiadomości: tomek@lubowo.pl

 

lub

 

b) Na adres : Gmina Łubowo

                        Łubowo 1

                        62-260 Łubowo

 Z dopiskiem : „Przedszkolaki na start”

 

6. Termin składania ofert:

    Do dnia : 22.09.2017r.

 

7. Do wybranych kandydatów zostanie skierowane zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,informacja-o-naborze-na-wolne-stanowisko-pracy-nauczyciel.html