Informacja o wyniku przetargu

2019-10-15 10:12:00

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Żydówko,

Nr 6845.19.2019

 

Informacja o wyniku przetargu

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Łubowo informuje, iż przeprowadzony w dniu 15 października 2019 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Gminy w Łubowie II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Żydówko, gm. Łubowo, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1G/00037013/7 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr:

Do udziału w przetargu dopuszczono: 1 uczestnika.

Osoby niedopuszczone do przetargu: brak.

W przetargu uczestniczył: 1 uczestnik.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 0,75 q pszenicy.

Wysokość czynszu dzierżawnego uzyskanego w wyniku przetargu: 1 q pszenicy.

Pan Winiecki Paweł.

Do udziału w przetargu dopuszczono: 3 uczestników.

Osoby niedopuszczone do przetargu: brak.

W przetargu uczestniczyło: 3 uczestników.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 7,37 q pszenicy.

Wysokość czynszu dzierżawnego uzyskanego w wyniku przetargu: 18,5 q pszenicy.

Do udziału w przetargu dopuszczono: 1 uczestnika.

Osoby niedopuszczone do przetargu: brak.

W przetargu uczestniczył: 1 uczestnik.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 1,24 q pszenicy.

Wysokość czynszu dzierżawnego uzyskanego w wyniku przetargu: 1,5 q pszenicy.

 

Podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubowo na okres 7 dni oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubowo.

 

Łubowo, dnia 15.10.2019 r.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,informacja-o-wyniku-przetargu-11.html