Informacja o wyniku przetargu - dzierżawa - Pierzyska - Baranowo

  • Dodano: 2016-08-24 12:23:00
  • 2655 wyświetleń
  • Drukuj

Na podstawie § rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów (j.t. Dz. U. Z 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Łubowo informuje, iż w wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 23 sierpnia 2016 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy w Łubowie na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Pierzyska- Baranowo, gm. Łubowo, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1G/00021478/9 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 276 o powierzchni 2,15.00 ha, dzierzawcą został Pan Dariusz Pawlicki. Do udziału w przetargu dopuszczono: 4 uczestników. Osoby niedopuszczone do przetargu: brak. W przetargu uczestniczyło: 4 uczestników. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 1,29 q pszenicy. Wysokość czynszu dzierżawnego uzyskanego w wyniku przetargu: 48 q pszenicy. Podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubowo na okres 7 dni oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubowo. Łubowo, dnia 23.08.2016 r.

Załączniki
informacja o wyniku przetargu dzierzawa