Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Imielenko.

  • Dodano: 2020-12-01 12:15:00
  • 319 wyświetleń
  • Drukuj

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Łubowo informuje, iż w wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Łubowie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Imielenko, gm. Łubowo, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1G/00035518/3 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

  1.  nr 123/8 o powierzchni 0,0589 ha – nabywcą zostali Państwo Edyta i Robert małżonkowie Żuchowscy.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono: dwóch oferentów.

Osoby niedopuszczone do przetargu: brak.

W przetargu uczestniczyło: dwóch oferentów.

Cena wywoławcza wynosiła 30.700,00 zł brutto.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 31.010,00 zł brutto.

  1. nr 123/9 o powierzchni 0,0538 ha – nabywcą została Pani Aleksandra Kowalik.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono: jednego oferenta

Osoby niedopuszczone do przetargu: brak.

W przetargu uczestniczył: jeden oferent.

Cena wywoławcza wynosiła 28.000,00 zł brutto.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła 28.280,00 zł brutto

Podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubowo na okres 7 dni oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubowo.

 

Łubowo, dnia 01.12.2020 r.