Informacja o wyniku przetargu - Owieczki

2019-08-02 14:13:00

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Łubowo informuje,

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,informacja-o-wyniku-przetargu-owieczki.html