Informacja o wyniku przetargu

2016-05-11 14:33:11

Wójt Gminy Łubowo informuje, iż I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 maja 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Łubowie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Myślęcin, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1G/00040641/2 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 23/5 o powierzchni 1,00.14ha zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na zakup przedmiotowej nieruchomości. Cena wywoławcza brutto wynosiła 326.600,00 zł brutto.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,informacja-o-wyniku-przetargu.html