Informacja Wójta Gminy Łubowo

2013-12-18 10:00:00

Informacja Wójta Gminy Łubowo

Wójt Gminy Łubowo informuje, iż w wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 17 grudnia 2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Łubowie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Pierzyska-Baranowo, gm. Łubowo, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1G/00021574/2 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

więcej:

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,informacja-wojta-gminy-lubowo-1.html