Informator obrony cywilnej Gminy Łubowo

2015-09-24 11:28:14

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem OC Gminy Łubowo, w którym zawarto informacje dot. postępowania w sytuacjach kryzysowych

pobierz plik pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,informator-obrony-cywilnej-gminy-lubowo.html