Jubilaci w Gminie Łubowo

2014-07-03 09:28:00

W ostatnim tygodniu Wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Janem Grabowskim oraz kierownikiem USC –Wandą Hartwich odwiedził kolejnych szanownych jubilatów zamieszkujących Gminę Łubowo.

Z najlepszymi życzeniami władze gminy udały się kolejno do Pana Władsława Kaszkura  zamieszkałego w Fałkowie, który 25 grudnia  ukończy 95 lat , całe   swoje życie przepracował w Zakładach Cegielskiego, jest ojcem 3  dzieci, dziadkiem 9  wnucząt  i pradziadkiem 5 prawnucząt. Także w Fałkowie swoje urodziny 18 kwietnia  obchodziła  Pani Helena Zamiar, która ukończyła 91lat,  pani Helena jest szczęśliwą matką 4 dzieci, ma 7 wnucząt  i 12 prawnucząt, wspólnie z mężem całe życie prowadzi gospodarstwo rolne. Pani Wanda Stachowiak swoje 93 urodziny obchodziła 19 czerwca, jest szczęśliwą matką 2 dzieci, babcią 5 wnucząt, całe życie pracowała w gospodarstwie rolnym.  Pani Jadwiga Kurzawińska 12 czerwca skończyła 93 lat,  jest matką 4 dzieci, babcią  9 wnucząt  i prababcią 12 prawnucząt, całe życie pracowała w gospodarstwie rolnym. Natomiast w miejscowości Wierzyce władze gminy odwiedziły  Panią  Mariannę  Adamczak, która 95 lat ukończy 10 grudnia, jest matką 3 dzieci, babcią 12 wnucząt i prababcią 5 prawnucząt.

Wszyscy odwiedzeni jubilaci cieszą się dobrym zdrowiem, a uśmiech na ich twarzach i dobry humor świadczą o niegasnącym zadowoleniu z życia.

Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, pogody ducha oraz dużo zdrowia na dalsze lata życia.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,jubilaci-w-gminie-lubowo.html