Kolejne ograniczenia - kwarantanna społeczeństwa

2020-03-25 10:55:00

Wobec ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wytycznych z tym związanych Wójt Gminy Łubowo informuje

Szanowni Państwo

 

Pragnę zwrócić uwagę na istotność dostosowania się do nowych przepisów oraz bezwzględnego przestrzegania zasad kwarantanny domowej. 

Proszę o zgłaszanie przypadków łamania kwarantanny domowej na tel. 61 427-59-32 lub mailem: oc@lubowo.pl. 

Poniżej podajemy najważniejsze zasady, które obowiązują od dnia dzisiejszego.

Jednocześnie przypominam, że obowiązuje zakaz korzystania z placów zabaw oraz wszelkich miejsc rekreacji, należących do Gminy Łubowo.

Proszę też rodziców o dopilnowanie swoich dzieci, które powinny pozostać w domach a nie zbierać się w grupach, również w miejscach publicznych. 

To nie czas na spotkania... jeszcze to nadrobimy!

Tymczasem stanęliśmy przed koniecznością zdania wielkiego testu z własnej odpowiedzialności, z troski o siebie i drugą osobę.

 

 

Cytując GazetaPrawna.pl: 

link 

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek wieczorem zmienione rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące stanu epidemii; wprowadza kolejne rozwiązania zapowiedziane przez rząd.

Wskazano w nim m.in., że w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:

 

- przemieszczania się z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych,

 

- prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług

 
Ograniczenie nie dotyczy też wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 w tym w ramach wolontariatu.
Ograniczenie nie dotyczy sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
Zdecydowano jednocześnie, że w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

W rozporządzeniu wskazano, że w przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

 

Jeśli chodzi o środki publicznego transportu zbiorowego – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

 

Nowe przepisy zakazują od 25 do 11 kwietnia organizowania zgromadzeń.

 

Ograniczenia tego, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

 

Rząd zdecydował we wtorek o wprowadzeniu nowych zasad bezpieczeństwa.

 

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można m.in. swobodnie się przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.

Wciąż działa m.in. obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Łubowo

Andrzej Łozowski

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,kolejne-ograniczenia-kwarantanna-spoleczenstwa.html