Komunikat dla Rodziców dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka

  • Dodano: 2021-03-27 17:05:00
  • 630 wyświetleń
  • Drukuj

UWAGA RODZICE!!!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 i ogłoszonymi obostrzeniami Gminny Żłobek w Łubowie „Akademia Malucha” pełni dyżur od dnia 29.03.2021r.-9.04.2021r. Dyrektor Żłobka na wniosek rodziców ma obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w żłobku. Prawo do opieki w tym czasie mają wyłącznie dzieci rodziców wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. Poniżej zamieszczam link do rozporządzenia.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560