Komunikat dot. PSZOK w Przyborowie

  • Dodano: 2020-09-04 12:23:09
  • 1144 wyświetleń
  • Drukuj

Weryfikacja osób oddających odpady

Ze względu na pojawiające się przypadki bezprawnego oddawania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przyborowie, Urząd Gminy wprowadza weryfikację osób oddających odpady.  Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubowo, legitymujących się dokumentem tożsamości. Osoba dostarczająca odpady do punktu zostanie sprawdzona w wykazie mieszkańców gminy uiszczających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.