Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubowie

  • Dodano: 2021-07-01 14:20:36
  • 280 wyświetleń
  • Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubowie uprzejmie informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.
ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.
W związku z wprowadzeniem od 1.07.2021r. ww. zmian, w budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo – Łubowo 13F utworzony zostanie punkt konsultacyjny w zakresie:
- założenia profilu PUE (który umożliwia wysłanie wniosku 300+ drogą elektroniczną),
- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących złożenia wniosku 300+,
- pomocy w wypełnieniu i wysłaniu wniosku 300+.
Porady udzielane będą przez pracowników ZUS w dniu 15.07.2021r. od 8.30 do 10.30 w budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo.
Dla osób chcących wykorzystać obecność pracowników ZUS i wysłać w ich asyście wniosek drogą elektroniczną prosimy o zabranie ze sobą: - dowodu osobistego,
- nr rachunku bankowego na który ma być przekazane świadczenie,
- adresu e-mail,
- numeru telefonu,
- danych dzieci (w tym PESEL),
- adresów szkół do których będą uczęszczać dzieci,
- oraz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli takie posiada).