KOMUNIKAT STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

2017-08-14 17:59:20

W związku ze zniszczeniami drzewostanów spowodowanymi huraganem wprowadza się

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,komunikat-starosty-gnieznienskiego.html