Mieszkańcy Owieczek i gminy Łubowo będą bezpieczniejsi!

2018-10-17 09:00:00

Wszystko za sprawą uroczyście otwartej wczoraj, punktualnie o godz. 10.00, ścieżki rowerowej w Owieczkach i odnowionego, blisko 3-kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Owieczki. W uroczystości wziął udział m.in. poseł Zbigniew Dolata i Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

 Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

 

Kwota dofinansowania:

1.296.955,04zł

 

Gmina Łubowo informuje o zakończeniu projektu budowy drogi rowerowej wraz z infrastrukturą pomiędzy miejscowościami Myślęcin - Owieczki

 

Przedmiotem zrealizowanego projektu była budowa ponad 3km km drogi rowerowej wraz z infrastrukturą sprzyjającą większemu wykorzystaniu indywidualnego transportu rowerowego oraz publicznego transportu autobusowego. W ramach realizacji wykonano:

Drogę dla rowerów  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 197, pomiędzy miejscowościami Owieczki i Myślęcin, parking Park & Ride dla 18 samochodów osobowych, 3 parkingi Bike & Ride oraz oświetlenie uliczne lampami energooszczędnymi LED,

Ponadto, przebudowano istniejącą zatokę autobusową oraz przy jednym z parkingów Bike & Ride wykonano nowe zatoki autobusowe..

 

 

Wczorajsza uroczystość zakończyła się przecięciem wstęgi, czego dokonali: Michał Podsada, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie, Mirosław Nowak, przewodniczący Rady Gminy Łubowo, poseł Zbgniew Dolata, wójt Andrzej Łozowski i wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Po przecięciu wstęgi, symbolicznie grupa uczniów przejechała po nowej ścieżce na rowerach i rolkach.

Na koniec nową ścieżkę poświęcił ks. Zdzisław Firlej, proboszcz parafii w Dębnicy.

 

Zdjęcia oraz część tekstu zamieszczono dzięki uprzejmości:


www.informacjelokalne.pl

 

źródło: http://informacjelokalne.pl
treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,mieszkancy-owieczek-i-gminy-lubowo-beda-bezpieczniejsi.html