Miliony na inwestycje w infrastrukturę na rzecz rozwoju gospodarczego - budowa strefy ekonomicznej trwa!

2018-04-13 08:00:00

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który ukazał się w Głosie Wielkopolskim. Jest nam bardzo miło.

Artykuł do pobrania:

Głos Wielkopolski - artykuł

 

G M I N A     Ł U B O W O

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

INVEST PARK

Podstrefa Łubowo – grunty o łącznej  powierzchni 35,86.31 ha

działki nr ewid. 174/7, 174/9, 174/14, 174/21, 174/24 i 171/4

w miejscowości Fałkowo, gm. Łubowo

 

Gmina Łubowo realizuje w ramach WRPO 2014 - 2020 (OSI) (poddziałanie 1.3.3) projekt pn.:

"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" - Podstrefa Łubowo"

 

 

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,miliony-na-inwestycje-w-infrastrukture-na-rzecz-rozwoju-gospodarczego.html