Najazd Marszałków na Gminę Łubowo :)

  • Dodano: 2019-10-10 11:08:00
  • 1247 wyświetleń
  • Drukuj

W dniu 8 października 2019r w Gminie Łubowo odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie kilku projektów unijnych

 

Jak powiedział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski: "Łubowo przeżywa dzisiaj najazd Marszałków  - za chwilę podpiszemy umowę na dofinansowanie drogi w Myślęcinie w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a w południe Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przywiezie kolejne pieniądze, tym razem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na funkcjonowanie żłobka i budowę inkubatora przedsiębiorczości"

Możemy tylko dodać, że takich wizyt oczekujemy jak najwięcej!

 

W przesympatycznej atmosferze, w obecności wielu gości, gdyż przybyli do nas włodarze z gmin Powiatu Gnieźnieńskiego z Wicestarostą gnieźnieńskim oraz Wiceprezydentem miasta Gniezna na czele, odbył się uroczysty akt podpisania trzech umów unijnych.

 

Powyższe w połączeniu, ze środkami na budowę drogi w Fałkowie, które w ubiegłym tygodniu Gmina Łubowo otrzymała z rąk Wojewody Wielkopolskiego - Zbigniewa Hoffmanna składa się na kwotę ponad 2,2 mln zł środków zewnętrznych.

 

Ponadto Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpisał umowę w ramach środków WRPO z firmą DCC Centrum, która niebawem rozpocznie budowę VR Inkubatora - czyli instytucji wspierania biznesu, który ma oddziaływać na cały Powiat Gnieźnieński. Budynek inkubatora zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK  Łubowo.

 

Poniżej znajdą Państwo kilka informacji o projektach oraz link do relacji telewizyjnej TV STK.

 

 

relacja TV STK - kliknij

 

 

relacja 1 informacjelokalne.pl

 

 

1. Projekt pn.

„Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem w formie utworzenia żłobka gminnego w Łubowie”,

współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

 Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,
Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Całkowita wartość projektu 1 376 365,61zł

Kwota dofinansowania 1 240 365,61zł

Data zakończenia projektu 2021-12-31

 

Celem głównym projektu jest utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Łubowo oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

 

 

2. Projekt PROW 2014-2020

 

"Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślęcin - Gmina Łubowo"

Wartość projektu: 653.338,43zł dofinansowanie: 415 tys. zł 

 

 

3. Projekt - firmy prywatnej

 

Projekt pn. VR Inkubator – zaprojektuj swój biznes, to wspólne przedsięwzięcie DC Centrum
sp. z o.o. oraz MTD Consulting Marcin Król. Głównym celem projektu jest wzmacnianie
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Cel ma być osiągnięty poprzez poprawę̨ jakości infrastruktury instytucji otoczenia biznesu – budowa budynku biurowego będącego „inkubatorem przedsiębiorczości”. Inkubator Przedsiębiorczości ma być miejscem, w którym zarówno obecni jak i przyszli przedsiębiorcy będą̨ mogli uzyskać́ szeroki zakres profesjonalnych usług, dostosowany do ich potrzeb, a także wymagań́ rynku. Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości ma powstać w Gminie Łubowo, jednak swym działaniem wpływać na rozwój przedsiębiorczości w całym Powiecie Gnieźnieńskim, a z czasem również na powiaty sąsiadujące.
 
Całkowita wartość Projektu to 9 164 225,45 zł. z czego dofinansowanie stanowi
kwota 5 622 494,83 zł.