Narodowe Święto Niepodległości - lekcja patriotyzmu w Łubowie

2015-11-12 13:49:00

Wczoraj - w dniu 11 listopada 2015r.w Łubowie odbyły się uroczystości upamiętniające 97 rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj

Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w intencji Ojczyzny.

Po Mszy św., z przepiękną, wzruszającą homilią ks. proboszcza Jana Łykowskiego większość obecnych osób przeszła do Domu Kultury, gdzie odbyło się przedstawienie patriotyczne, przygotowane przez nauczycieli i młodzież z łubowskiego Gimnazjum.

Podniosła uroczystość zgromadziła wielu widzów, obecni byli przedstawiciele miejscowych władz - Wójt Gminy Łubowo - Andrzej Łozowski oraz Przewodniczący rady Gminy Łubowo - Mirosław Nowak a także Radni Gminy Łubowo, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół i co cenne mieszkańcy Gminy Łubowo w każdym wieku.

W nastrój dnia wprowadziły krótkie przemówienia p. Ewy Mądrej - Wicedyrektor Gimnazjum oraz Wójta Gminy. Uwieńczeniem całości było kilka słów podsumowania wypowiedzianych przez p. Mirosława Kabacińskiego - wieloletniego Dyrektora Gimnazjum w Łubowie, człowieka, który tę szkołę zakładał, który patrzył jak rośnie w siłę i wydaje plon mądrej, dobrze przygotowanej do dalszego kształcenia młodzieży.

Świetnie wyćwiczone piosenki, akompaniament p. Stanisława Horbika - to zrobiło duże wrażenie na obecnych.

Ciekawym pomysłem było przeplatanie utworów muzycznych, z elementami recytacji przygotowanymi przez p.Sylwię Siwiak oraz układu choreograficznego autorstwa p. Marcina Bidzińskiego.

Dzięki temu przedstawienie posiadało własny rytm, nie nużyło a wręcz zachwycało rozmaitością form.

Gratulujemy!

 

fotografie dzięki uprzejmości Marcina Bidzińskiego

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,narodowe-swieto-niepodleglosci-lekcja-patriotyzmu-w-lubowie.html