O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

2016-04-25 06:00:00

O wydaniu w dniu 25.04.2016r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie chodnika gminnego na działce nr ewid. 1 w m. Łubowo, gm. Łubowo, ark. mapy 1.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,o-b-w-i-e-s-z-c-z-e-1.html