O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

  • Dodano: 2016-10-24 06:00:00
  • 2453 wyświetleń
  • Drukuj

Zawiadamiam o wydaniu w dniu 24.10.2016r decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie boiska sportowego z zapleczem gospodarczym i placem zabaw, na dz nr 37/4 w obrębie Pierzyska – Baranowo, ark. mapy

Łubowo, dnia 24.10.2016r.

Nr sprawy: 6733.06.2016

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

 

 

Zawiadamiam

 

 

O wydaniu w dniu 24.10.2016r decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  budowie boiska sportowego z zapleczem gospodarczym i placem zabaw, na dz nr 37/4 w obrębie Pierzyska – Baranowo, ark. mapy

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy w Łubowie, w biurze ds. gospodarki przestrzennej Gminy Łubowo, pok. 4, w godzinach urzędowania. (tel. 061-427-59-30).

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. Poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Łubowo

 

 

 

 

 

miejsce rozmieszczenia:

 

 

  • tablica ogłoszeń w holu Urzędu Gminy Łubowo
  • strona internetowa Gminy Łubowo, BIP Łubowo
  • tablica ogłoszeń wsi  Baranowo
  • a/a