O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2018-05-09 06:00:00

Zawiadamiam o wydaniu w dniu 09.05.2018r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strychowo, dz. nr 25, 27/3, 24/3, 24/11, 24/2, 27/2, 22/1 i 23, ark. mapy 1.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,o-b-w-i-e-s-z-c-z-e-5.html