O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

2019-03-25 06:00:00

Zawiadamiam o wydaniu w dniu 25.03.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, na dz. nr 75/3 i 75/1, w miejscowości Żydówko, ark. mapy 1. W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy w Łubowie, pok. nr 4, w godzinach urzędowania. (tel. 061-427-59-30).

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,o-b-w-i-e-s-z-c-z-e-6.html