O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

2019-04-19 00:00:00

Zawiadamiam o wydaniu w dniu 19.04.2019r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łubowo, dz. nr 95 i 80/2, ark. mapy 1.

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,o-b-w-i-e-s-z-c-z-e-7.html