Obwieszcenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

2014-03-21 06:00:00

O wydaniu w dniu 21.03.2014.r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Przyborowo, dz nr 46 ark mapy 1,122, 119/8, 118, 62, 117/3 i 117/4 ark. mapy 2 oraz w m. Wierzyce, dz nr 194/2 ark. mapy 2.

więcej

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszcenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego.html