Obwieszczenie

2014-08-27 10:33:31

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Przeczytaj obwieszczenie

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-2.html