Obwieszczenie

2014-09-11 09:11:00

Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r poz. 647 ze zmianami) oraz z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14. 06. 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2013 r. Poz. 267 ze zm.)

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-3.html