OBWIESZCZENIE

2018-11-20 09:17:15

Wójt Gminy Łubowo zawiadamia o zakończeniu przebudowy drogi gminnej w m. Woźniki działka nr ewid. 112, 113/7, 114, która została zrealizowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 118.500,00 zł zgodnie z umową nr 13/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. z zadania jednorocznego pn. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Łubowo zawiadamia o zakończeniu przebudowy drogi gminnej w m. Woźniki działka nr ewid. 112, 113/7, 114, która została zrealizowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 118.500,00 zł zgodnie z umową nr 13/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. z zadania jednorocznego pn. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Wartość dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego  - 118.500,00
Udział własny –450.685,06
Całkowity koszt inwestycji – 569.185,06

 

 

ZAŁĄCZNIK.pdf

treść została wydrukowana ze strony
http://www.lubowo.pl/wiadomosc,obwieszczenie-45.html